Czech English
LOADING
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.rozklikavaci_rozpocetgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.ZRgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.90528517gk-is-31.jpg
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.MS_Partner_Silver_ERP_400x300gk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.MPgk-is-31.png
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.DPLgk-is-31.jpg
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.55321610gk-is-31.jpg
http://www.marbes.cz/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavni_stranka.34457702-2gk-is-31.jpg

 • Rozklikávací rozpočet
 • PROXIO XR
 • PROXIO
 • Microsoft Dynamics NAV
 • POLIXIS
 • DPL
 • HelpDesk
 • Certifikáty

Rozklikávací rozpočet

Moderní a otevřený úřad musí umět prezentovat data o stavu rozpočtu a jeho čerpání v jednoduché formě srozumitelné i laické veřejnosti.

PROXIO XR

Řešení PROXIO XR je koncipováno jako centrální místo, jehož prostřednictvím komunikují jednotlivé komponenty (aplikace, systémy) informačního systému OVM se základními registry.

PROXIO

Unikátní řešení informačního systému veřejné správy. Funkcionalita proxio je řešena prostřednictvím specializovaných modulů, které lze vhodně seskupit pro řešení všech potřeb klienta. Proxio znamená ucelený přístup a koncepční rozvoj ISVS.

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft® Dynamics NAV zajišťuje efektivní způsob modernizace a zvýšení produktivity vašeho úřadu nebo společnosti. Microsoft Dynamics NAV je plně integrovaným řešením ekonomického systému pro podporu vaší organizaci.

POLIXIS

Řešení POLIXIS představuje komplexní informační systém pro efektivní řízení klíčových procesů a zvýšení úrovně služeb městské policie s plnou podporou mobilních zařízení a strážníků v terénu včetně vazby na informační systém daného úřadu.

DPL

Deník PipeLine je informační systém určený pro společnosti, které chtějí aktivně a efektivně řídit své lidské zdroje a finance. Svými funkcemi dokáže plně vyhovět potřebám managementu společnosti, který chce mít přehled nad svými zaměstnanci.

HelpDesk

Systém HelpDesk je nástrojem pro vnitřní správu organizace. Umožňuje rychlou a efektivní reakci na uživatelské žádosti. Slouží pro sběr, řešení, správu a následné vyhodnocování uživatelských hlášení, úkolů nebo schvalovacích požadavků.

Certifikáty

Jsme certifikováni dle požadavků mezinárodní normy řízení systému managementu kvality ISO 9001:2009 a jako jediní v ČR vlastníme certifikovaný produkt „Proxio EOS“ dle shody s normou ČSN ISO/IEC 12119 pro využití řešení Kompetenčního centra.

EOS

Integrující součástí komplexního řešení informačního systému veřejné správy proxio je speciální řídící aplikace „Evidence organizační struktury“ (EOS). Zajišťuje správu organizační struktury instituce a nastavení přístupových práv uživatelů k aplikacím a datům v rámci proxio i dalším softwarovým produktům, které instituce využívá pro svoji činnost. Vzhledem k množství aplikací provozovaných v institucích veřejné správy je EOS jedinečným řešením, které umožní řízeně zpřístupnit maximum informací uložených v informačním systému instituce jednotlivým pracovníkům.

Charakteristika

Aplikace EOS umožňuje evidovat organizační strukturu spravované organizace, včetně jednotlivých pracovníků zařazených v této organizační struktuře do organizačních rolí. Zároveň umožňuje administrátorům organizace řídit přístupová práva do evidovaných aplikací.

Organizační strukturu i pracovníky je možné synchronizovat periodicky z personálního systému a následně přenášet a aktualizovat do systému Active Directory.

Přehled hlavních funkcí

 • evidence organizační struktury organizace,
 • evidence seznamu pracovníků a jejich zařazení do organizačních rolí (i vícenásobné - komise, krizové štáby, zastupitelé, apod.), evidování jejich kontaktů,
 • modelování stromu organizačních rolí (definování nadřízenosti a podřízenosti napříč organizační strukturou),
 • evidence všech aplikací řízených pomocí aplikace EOS,
 • administrátorské nastavení přístupových práv jednotlivým uživatelům pro jednotlivé aplikace,
 • řízení přístupových práv jednotlivých aplikací systému proxio,
 • možnost řízení přístupových práv aplikací třetích stran - přidání vlastních aplikací, konfigurace práv pomocí atributů a jejich hodnot,
 • sdružení skupin přístupových práv do profilů,
 • synchronizace organizační struktury a seznamu pracovníků z personálního systému prostřednictvím rozhraní,
 • synchronizace organizační struktury a seznamu pracovníků do systému Active Directory, včetně zařazování do NT skupin,
 • komunikace externích systémů (aplikací třetích stran) s aplikací EOS prostřednictvím rozmanité nabídky webových služeb standardu SOAP,
 • sledování historie změn záznamu,
 • různé způsoby autentizace uživatelů (oproti doméně nebo vlastní EOS),
 • pomocný nástroj pro spouštění aplikací jednotlivými uživateli – Loader,
 • integrace se systémem pusa,
 • evidence činností, nastavení přístupových práv prostřednictvím činností,
 • zakládání emailových účtů v Exchange 2003 a Exchange 2007.

Výhody

EOS zajišťuje centrální správu uživatelů. V praxi EOS šetří administrátorovi čas tím, že administrátor nemusí zjišťovat nové uživatele systému a zavádět tyto uživatele do různých systémů. Ve většině případů vyřeší synchronizaci s okolními systémy samotný EOS. Nejčastějšími synchronizacemi je s personálním systémem a se systémem Active Directory. Administrátor se tak může věnovat pouze svojí práci, tedy konfigurování nových aplikací a nastavování práv uživatelů a je tak oproštěn od zbytečné administrativy.

Významným usnadněním práce administrátora je využití aplikace Loader, prostřednictvím které mohou jednotliví oprávnění uživatelé spouštět aplikace, na které jim administrátor přidělil oprávnění.

Schéma a struktura

Implementace a podpora

Po důkladné analýze technických a organizačních podmínek a konzultacích s pracovníky IT oddělení organizace, je zpracována koncepce celého řešení - nasazení EOS v prostředí organizace. Následně je provedena instalace a nastavení celého systému. V tuto chvíli jsou zpravidla vyškoleni administrátoři organizace určení ke správě systému. Ve spolupráci s nimi probíhá testování v rámci testovacího provozu a následně uvedení do produktivního provozu.