Czech English

Spolupráce s univerzitami

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni. Od roku 2009 je také členem neziskového sdružení Platforma informačních technologií (PIT), které si klade za cíl propagaci oboru IT, rozvoj odborníků a podporovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy.

Pravidelně se podílíme na programu spolupráce Katedry informatiky Západočeské univerzity s externími společnostmi. V rámci něj se mohou studenti zapsat na předmět, kde jsou jim formou přednášek představovány různé technologie nebo metodiky včetně výhod a úskalí přímo z praxe. Odborníci z řad našich zaměstnanců absolvovali již řadu přednášek, které se setkaly se zájmem studentů a byly hodnoceny velmi pozitivně.

Kromě toho mají studenti možnost zapsat si předmět Java technologie pro enterprise aplikace (JET), jehož splnění je podmíněno úspěšným vypracováním reálného projektu zadaného spolupracujícími firmami. V roce 2010 pomáhala jedna skupina studentů s částí vývoje našeho interního systému evidence požadavků a reklamací od zákazníků. V následujícím roce se další skupina podílela na dalším rozvoji interních systémů na podporu plánování projektů a správu požadavků.

Účastí na přednáškách a realizací praktických projektů mají studenti možnost získat velmi cenné zkušenosti, znalosti technologií, nástrojů a postupů. Řadě z úspěšných řešitelů projektů zadaných naší společností byla nabídnuta spolupráce ještě během studia a později se stali našimi úspěšnými zaměstnanci a velmi platnými členy vývojového týmu.