Czech English

Profil společnosti

Společnost MARBES CONSULTING s.r.o. je česká konzultační, vývojová a vzdělávací společnost. Působí v oblasti infor­mačních technologií jako systémový integrátor a dodavatel ucelených SW řešení.

Společnost byla založena v roce 1997 a zpočátku pracovala především při návrhu, vývoji a implementaci komplexního informačního systému pro město Plzeň.

Při řešení řady projektů si firma postupně vybudovala kvalitní tým konzultantů a programátorů a stala se významným dodavatelem komplexních řešení zákazníkům především z oblastí veřejné správy.

Její řešení jsou založena na ověřených IS (Microsoft Dynamics NAV, SAP) a řadě speciálních aplikací vyvinutých pro specifické prostředí samosprávy i státní správy (registry, centralizované evidence, multiagendový systém AGENDIO, portál ePUSA, systém KEVIS, atd.). Tak vzniklo PROXIO, unikátní komplexní řešení informačního systému pro subjekty veřejné správy.

Také pro řadu komerčních firem dodala společnost Marbes consulting řešení, které podporuje jejich business-procesy a je nástrojem pro dosažení obchodních cílů a strategických záměrů.

Velmi dobrou pověst u zákazníků získala společnost schopností dodat řešení od počátečních analytických a konzultačních služeb, přes návrh a projekci, vývoj potřebného aplikačního SW, dodávku HW, implementaci informačních systémů, až po trvalou poimplementační podporu a servis.

Velký důraz klade společnost Marbes consulting na důkladné poznání potřeb každého jednotlivého obchodního partnera. Tento přístup spolu s mnohaletými zkušenostmi v řešené problematice nám umožňuje navrhnout a realizovat komplexní řešení informačních systémů tak, aby se zákazníci mohli zcela soustředit na vlastní činnost a nerušeně tak plnili své strategické cíle.

V současné době má společnost Marbes consulting s.r.o. přibližně 100 zaměstnanců a je stoprocentně vlastněná mateřskou firmou Marbes holding a.s.

Čerpání evropských fondů

Marbes consulting s.r.o. v rámci vnitřího rozvoje firmy realizuje i projekty financované z fondů EU.

V období od 18.9.2009 do 31.8.2010 proběhl projekt Rozvoj systému firemního vzdělávání a realizace profesních vzdělávacích kurzů zaměstnanců Marbes consulting z Evropského sociálního fondu na vzdělávání zaměstnanců. www.esfcr.cz

Cílem projektu bylo komplexní proškolení a vzdělávání všech zaměstnanců, které vede ke zvyšování výkonnosti a motivace zaměstnanců, zlepšení služeb pro naše zákazníky, zefektivnění práce a celkově jak profesnímu, tak i osobnímu rozvoji zaměstnanců.

K 31.7.2011 byl úspěšně dokončen projekt Zavedení progresivních ICT technologií u systémového integrátora pro zvýšení efektivity z programu ICT v podnicích –Výzva III.

Ze stejného programu se v současné době zahajuje realizace nového projektu Vývoj nového ICT řešení pro komplexní řízení projektů.