Czech English

Profil společnosti

Společnost Marbes consulting je česká konzultační, vývojová a vzdělávací společnost. Působí v oblasti informačních technologií jako systémový integrátor a dodavatel ucelených SW řešení.

Společnost byla založena v roce 1997 a jejím hlavním produktem je informační systém PROXIO.

Při řešení řady projektů si firma postupně vybudovala kvalitní tým konzultantů a programátorů a stala se významným dodavatelem komplexních řešení zákazníkům jak   z oblasti veřejné správy, tak z komerční sféry.

Tak vzniklo PROXIO, unikátní komplexní řešení informačního systému pro subjekty veřejné správy. Řešení jsou založena na ověřených IS (Microsoft Dynamics NAV, SAP) a řadě speciálních aplikací vyvinutých pro prostředí samosprávy i státní správy (registry, centralizované evidence, multiagendový systém AGENDIO, portál ELOGIO, systém KEVIS, portál ePUSA atd.).

Také řadě komerčních firem dodala společnost Marbes consulting řešení, která podporují jejich business-procesy a usnadňují dosažení obchodních cílů a strategických záměrů.

Velmi dobrou pověst u zákazníků společnost získala svojí schopností dodat řešení od počátečních analytických a konzultačních služeb přes návrh a projekci, vývoj potřebného aplikačního SW, dodávku HW, implementaci informačních systému až po trvalou poimplementační podporu a servis.

Velký důraz klade společnost Marbes consulting na důkladné poznání potřeb každého jednotlivého obchodního partnera. Tento přístup spolu s mnohaletými zkušenostmi v řešené problematice umožňuje navrhnout a realizovat komplexní řešení informačních systémů tak, aby se zákazníci mohli zcela soustředit na vlastní činnost a nerušeně plnit své strategické cíle.

V současné době společnost Marbes consulting zaměstnává 100 osob a je stoprocentně vlastněná mateřskou firmou Marbes holding a. s.

Čerpání evropských fondů

Marbes consulting s.r.o. v rámci vnitřího rozvoje firmy realizuje i projekty financované z fondů EU.

V období od 18.9.2009 do 31.8.2010 proběhl projekt Rozvoj systému firemního vzdělávání a realizace profesních vzdělávacích kurzů zaměstnanců Marbes consulting z Evropského sociálního fondu na vzdělávání zaměstnanců. www.esfcr.cz

Cílem projektu bylo komplexní proškolení a vzdělávání všech zaměstnanců, které vede ke zvyšování výkonnosti a motivace zaměstnanců, zlepšení služeb pro naše zákazníky, zefektivnění práce a celkově jak profesnímu, tak i osobnímu rozvoji zaměstnanců.

K 31.7.2011 byl úspěšně dokončen projekt Zavedení progresivních ICT technologií u systémového integrátora pro zvýšení efektivity z programu ICT v podnicích –Výzva III.

Ze stejného programu se v současné době zahajuje realizace nového projektu Vývoj nového ICT řešení pro komplexní řízení projektů.