Czech English

Certifikáty

Systém managementu kvality

ISO 9001:2009

Naše společnost byla certifikována dne 2.12.2009 podle mezinárodní normy řízení systému managementu kvality. Audit, který na podzim roku 2009 provedla renomovaná globální certifikační firma AUDiSO s.r.o., potvrdil, že zavedený a udržovaný systém managementu kvality (QMS) odpovídá požadavkům normy ISO 9001:2009. Dále tento audit potvrdil, že Marbes consulting je organizací s efektivními procesy zaměřenými na návrhy, vývoj, prodej, pronájem, implementaci, školení, servis software, systémovou integraci, zpracování dat a řízení projektů budování informačních systémů.


Proxio EOS

ČSN ISO/IEC 12119 proxio EOS

Jako jediní v České republice vlastníme certifikovaný produkt pro využití řešení Kompetenčního centra proxio EOS (Evidence organizační struktury). Certifikát (č.ATS 20100401) dle shody s normou ČSN ISO/IEC 12119 v rozsahu kapitoly 3 tohoto produktu udělil dne 9.4.2010 ATS Relsie certifikační orgán certifikující výrobky akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem V3143 s hodnocením splňuje.Vzdělávací instituce veřejné správy

Akreditovaný vzdělávací institut veřejné správy

Rozhodnutím Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, podle ustanovení § 30, odst. 5 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, byla udělena společnosti MARBES CONSULTING s.r.o. akreditace vzdělávací instituce pod č. AK/I-5/2011. Tímto rozhodnutím se naše společnost stává akreditovanou vzdělávací institucí veřejné správy.

 


AIVD

Dne 19.1. 2011 se společnost Marbes consulting stala řádným členem největší profesní asociace AIVD - Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje oblasti vzdělávání. 

 

 


Microsoft Partner Silver Enterprise Resource Planning

Společnost Microsoft potvrzuje, že společnost MARBES CONSULTING s.r.o. se sídlem Brojova 16, 326 00 Plzeň je ke dni 4.4.2012 držitelem partnerství Microsoft Partner Silver Enterprise Resource Planning.