Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Novinky

Zástupci společnosti Marbes consulting se 14. února 2017 v Jihlavě zúčastnili semináře „Jak se tam dostaneme?“, kterým Magazín Egovernment již tradičně zahájil svou konferenční sezónu. Tématem konference byla „INICIATIVA 202020“. 

Pod tímto názvem se skrývá projekt, který představil v září 2016 premiérem ČR a má za cíl do konce roku 2020 posunout Českou republiku v rozvoji e-Governmentu mezi prvních dvacet států Evropy. Jestli projekt bude úspěšný, co bude potřeba pro to všechno udělat a jak se tento posun e-Governmentu projeví v běžném životě lidí a úřadů jsme se dozvěděli od samotných představitelů iniciativy 202020: Ing. Tomáše Prouzi, MBA (státní tajemník pro evropské záležitosti, koordinátor digitální agendy ČR), MUDr. Jiřího Běhounka (hejtman, Kraj Vysočina) a Mgr. Zdeňka Zajíčka (prezident, ICT Unie).

Těšíme se s Vámi na další akci opět na shledanou!

 

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

Více o semináři včetně programu se dozvíte na stránkách Egovernmentu.

 

Seminář-Jihlava-2017.jpg

V letošním roce pro Vás opět připravujeme populární Zákaznický a obchodní PROXIO DAY 2017, který uspořádáme v listopadu tohoto roku. Přesné datum akce se včas dozvíte stejně jako připravovaný program. Sledujte naše webové stránky, ať Vám žádné informace neutečou! 

V minulém roce společnost Marbes consulting pro Vás uspořádala odborný seminář PROXIO DAY dne 8. 11. 2016 v Průhonicích. Partnery semináře byly společnosti Corpus Solutions, Czech Grid Group a Správa informačních technologií města Plzně (SIT MP), kterým tímto ještě jednou děkujeme. 

V průběhu semináře jste měli možnost si vyslechnout odborné prezentace zaměřené na Otevřený úřad - EIDAS, Registr smluv, Registr přestupků, Mobilní aplikace ověřování přestupků, Žádosti o zábory, Parkovací oprávnění, Záměry, Volby, Silniční hospodářství z pohledu vnitřku úřadu, Správní agendu, informační systém pro městskou policii POLIXIS, vzdělávací portál ELOGIO, Kybernetickou bezpečnost, Leadership a v neposlední řadě také na MAPIIO, integrační platformu pro prezentaci agendových a provozních dat úřadu v mapových podkladech. Dozvěděli jste se vše o našich novinkách, které pro Vás připravujeme, a také jste měli možnost projednat Vaše individuální potřeby s našimi odbornými konzultanty, kteří Vám byli po celou dobu semináře k dispozici.

Po ukončení odborné části proběhla ukázka práce s drony, které do vzduchu dostali odborníci ze SIT MP a předvedli nám, co takový bezpilotní letoun ve vzduchu dokáže. 

Úplný závěr setkání již tradičně patřil losování cen. Všem výhercům gratulujeme!

Pevně věříme, že jste si seminář užili stejně jako my a již nyní se těšíme s Vámi na shledanou na další společné akci.

Fota ze semináře si můžete prohlédnout na našem Facebooku

Videoukázka letů s drony:

 

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na tu další!

 

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

 

 
 

 

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku Vám přeje Marbes consulting.

PF 2017 Marbes consulting

Vedení společnosti Marbes consulting se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků soutěže eOSOBNOST eGOVERNMENTU 2017, které se uskuteční v nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. Soutěž je zaměřena na hledání osobností, které se nejvýrazněji zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v České republice. Jedná se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy ČR v daném roce.

Zajímavostí je , že budou oceňováni pouze konkrétní osoby (nikoli projekty) z řad představitelů úřadu (hejtman, starosta, náměstek, radní...), informatiky (vedoucí odboru informatiky, zaměstnanec odboru informatiky), odborných referentů, pracovníků tiskového nebo propagačního odboru a dalších, kteří měli s realizací daného projektu elektronizace veřejné správy nějakou souvislost. Oceňován bude zejména jejich aktivní přístup k elektronizaci veřejné správy jako např.: technická realizace konkrétního projektu, prosazení realizace určitého projektu, návrh zákona či vyhlášky, které usnadňují či prosazují elektronizaci VS a propagace elektronizace VS. Proto neváhejte a nominujte některého ze svých kolegů, nadřízených či představitelů úřadu do jedné z následujících kategorií:

eOSOBNOST centrálních úřadů/institucí

eOSOBNOST krajů

eOSOBNOST měst (MČ)

eOSOBNOST obcí

eOSOBNOST za celkový přínos

 

Těšíme se s Vámi na viděnou v Praze při slavnostním vyhlášení eOsobností!

 

Více informací na webových stránkách Egovernment.

 

eOSOBNOST-2016.jpg

Společnost Marbes consulting je již tradičním účastníkem konference Internet ve státní správě a samosprávě. Nejinak tomu bude i v letošním roce, kdy se ve dnech 3. a 4. dubna v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční jubilejní 20. ročník této renomované mezinárodní konference, která je zaměřena na reformu veřejné správy, rozvoj egovernmentu a informatizaci společnosti.

Po oba dny Vám bude k dispozici náš obchodní tým Marbesu připravený odpovídat nejen na Vaše otázky k našim řešení (Životní prostředí, Identitní systém, Portál občana, aj.) a aplikacím (POLIXIS, HelpDesk, MAPIIO, aj.), ale také vnímat Vaše podněty a nápady k dalšímu rozvoji řešení PROXIO. 

V Hradci Králové na shledanou!

 

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

Více o konferenci se dozvíte na stránkách ISSS.

 

Marbes-stanek-ISSS-2016.jpg