Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Novinky

Dne 21. února 2017 předal předseda Technologické agentury ČR Petr Očko řediteli odboru archivní a spisové služby Ministerstva vnitra ČR Jiřímu Úlovci výsledek výzkumu, jímž je prototyp softwarového řešení pro elektronické zpracování archiválií ELZA.

Softwarové řešení ELZA slouží k tvorbě archivního popisu. Řešení bylo vytvořeno na základě nových pravidel pro zpracování archiválií, jejichž zavedení přináší standardizaci popisu archiválií v souladu s mezinárodními normami a umožňuje tím i výměnu dat mezi paměťovými institucemi doma i v zahraničí.

„ELZA je jedním z pilířů probíhající technologické inovace českého archivnictví. Je plně srovnatelný s obdobnými systémy v zahraničí, v některých ohledech je dokonce překonává,” uvedl Martin Bunček, místopředseda TA ČR. (převzato z webu www.tacr.cz)

Marbes consulting se účastnil projektu ELZA jako jeden z hlavních řešitelů. Jeho podíl se týkal především vlastního vývoje softwarového řešení formou programátorských a analytických prací. Projekt byl realizován jako veřejná zakázka na služby v aplikovaném výzkumu a vývoji s využitím inovativního přístupu tzv. předkomerčního zadávání veřejných zakázek („pre-commercial public procurement“ PCP).

Více informací naleznete na www.tacr.cz 

 

Společnost Marbes consulting vám s potěšením oznamuje, že splnila kritéria Inspekce IT/IS v rozsahu zákazníkem definované funkcionality a etalonu provedené dle schváleného metodického pokynu IO-F-CLIETA pro produkt POLIXIS - mobilní část, verze 4-16.0 - Ověření funkcionality mobilní části POLIXIS pro práci strážníků v terénu, popsané v příručce Operační řízení událostí, kapitole Operační řízení z terénu, platné od 24. 2. 2017 a pro - Ověření shody technických a organizačních opatření stanovených výrobcem pro mobilní platformu POLIXIS s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., §13, platné od 28. 2. 2017.  

 

Certifikat-IC-20170202.png Certifikat-IC-20170203.png

Vážení zákaznici a partneři,
s potěšením si vám dovolujeme oznámit, že jsme před malou chvílí na Metodickém portálu spustili novou Odbornou oblast - Veřejné zakázky.

Pevně věříme, že spuštění této nové Odborné oblasti učiní Metodický portál pro stávající i nové zákazníky ještě zajímavějším.

Odborná oblast VEŘEJNÉ ZAKÁZKY soustřeďuje informace týkající se výkonu agendy VEŘEJNÉ ZAKÁZKY orgánů územních samospráv dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Naleznete zde strukturovaně seřazené informace o legislativě a informace o projednávání právních předpisů, které se týkají odborné oblasti Veřejné zakázky z Parlamentu České republiky.
Dále zde naleznete stanoviska ústředních orgánů veřejné správy a metodické informace Ministerstva pro místní rozvoj, případně krajských úřadů a budeme sledovat i relevantní judikaturu soudů.

Legislativní vymezení:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zákon sledujeme i včetně souvisejících podzákonných předpisů:

Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů

Zákon sledujeme i včetně souvisejících podzákonných předpisů:

Vyhláška č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení

 

V celkovém souhrnu již nyní na Metodickém portálu zpracováváme tyto Odborné oblasti:

Více na Metodické a vzdělávacím portálu www.elogio.cz.

 

Všechny srdečně zdraví,

Vzdělávací centrum MARBES CONSULTING s. r. o.

 

Metodicky-a-vzdelavaci-portal-Elogio.jpg

Zástupci společnosti Marbes consulting se 14. února 2017 v Jihlavě zúčastnili semináře „Jak se tam dostaneme?“, kterým Magazín Egovernment již tradičně zahájil svou konferenční sezónu. Tématem konference byla „INICIATIVA 202020“. 

Pod tímto názvem se skrývá projekt, který představil v září 2016 premiérem ČR a má za cíl do konce roku 2020 posunout Českou republiku v rozvoji e-Governmentu mezi prvních dvacet států Evropy. Jestli projekt bude úspěšný, co bude potřeba pro to všechno udělat a jak se tento posun e-Governmentu projeví v běžném životě lidí a úřadů jsme se dozvěděli od samotných představitelů iniciativy 202020: Ing. Tomáše Prouzi, MBA (státní tajemník pro evropské záležitosti, koordinátor digitální agendy ČR), MUDr. Jiřího Běhounka (hejtman, Kraj Vysočina) a Mgr. Zdeňka Zajíčka (prezident, ICT Unie).

Těšíme se s Vámi na další akci opět na shledanou!

 

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

Více o semináři včetně programu se dozvíte na stránkách Egovernmentu.

 

Seminář-Jihlava-2017.jpg

V letošním roce pro Vás opět připravujeme populární Zákaznický a obchodní PROXIO DAY 2017, který uspořádáme v listopadu tohoto roku. Přesné datum akce se včas dozvíte stejně jako připravovaný program. Sledujte naše webové stránky, ať Vám žádné informace neutečou! 

V minulém roce společnost Marbes consulting pro Vás uspořádala odborný seminář PROXIO DAY dne 8. 11. 2016 v Průhonicích. Partnery semináře byly společnosti Corpus Solutions, Czech Grid Group a Správa informačních technologií města Plzně (SIT MP), kterým tímto ještě jednou děkujeme. 

V průběhu semináře jste měli možnost si vyslechnout odborné prezentace zaměřené na Otevřený úřad - EIDAS, Registr smluv, Registr přestupků, Mobilní aplikace ověřování přestupků, Žádosti o zábory, Parkovací oprávnění, Záměry, Volby, Silniční hospodářství z pohledu vnitřku úřadu, Správní agendu, informační systém pro městskou policii POLIXIS, vzdělávací portál ELOGIO, Kybernetickou bezpečnost, Leadership a v neposlední řadě také na MAPIIO, integrační platformu pro prezentaci agendových a provozních dat úřadu v mapových podkladech. Dozvěděli jste se vše o našich novinkách, které pro Vás připravujeme, a také jste měli možnost projednat Vaše individuální potřeby s našimi odbornými konzultanty, kteří Vám byli po celou dobu semináře k dispozici.

Po ukončení odborné části proběhla ukázka práce s drony, které do vzduchu dostali odborníci ze SIT MP a předvedli nám, co takový bezpilotní letoun ve vzduchu dokáže. 

Úplný závěr setkání již tradičně patřil losování cen. Všem výhercům gratulujeme!

Pevně věříme, že jste si seminář užili stejně jako my a již nyní se těšíme s Vámi na shledanou na další společné akci.

Fota ze semináře si můžete prohlédnout na našem Facebooku

Videoukázka letů s drony:

 

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na tu další!

 

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

 

 
 

 

Příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku Vám přeje Marbes consulting.

PF 2017 Marbes consulting