Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Zúčastníme se

Můžete se s námi potkat na různých seminářích a konferencích.

Seminář se bude věnovat problematice, která letos vrcholí a to především díky nařízení EU. Hovořit se tedy bude jak o GDPR tak eIDAS a souvisejících záležitostech, jakými je například procesní modelování agend, portál občana, sdílení dat veřejné správy atp. Hlavními diskutujícími budou zástupci MV ČR, dále ICT Unie, SZR a další.

Marbes consulting se zúčastní 4. ročníku odborné konference "Celostátní setkání zástupců městské a obecní policie", která se uskuteční dne 3. dubna 2018 v hotelu Voroněž v Brně pod taktovkou společnosti MAGNUS REGIO.

Hlavní témata konference:

  • Novela zákona o zbraních pro MP a OP a aktuální dění v MP a OP (MV ČR) • Přestupkové právo s dopadem na MP (MV ČR)
  • Odvolávání a jmenování do funkcí, novinky v oceňování (MPSV)
  • Pohled z praxe na přestupky v dopravě, měření rychlosti (MD ČR)
  • GDPR
  • Součinnost Policie ČR a MP v krajích (plk. Ing. Tomáš Lerch)
  • Technologie usnadňující práci strážníků – ukázky z praxe

Těšíme se s Vámi na  viděnou v Brně!

Tým Marbes

Konference Moravské obce a města 2018 se uskuteční v listopadu 2018 v hotelu Voroněž, Křížkovského 47 v Brně, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj. Program konference je rozdělen do tří částí s odbornými přednáškami, které jsou vždy doplněné případovými studiemi a ukázkami dobré praxe úspěšně realizovaných projektů.

Určeno pro zástupce státní správy a samosprávy – starosty, tajemníky, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje, správy majetku a ostatní úředníky všech pěti moravských krajů (Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký, Vysočina) a krajů Královéhradeckého a Pardubického.