Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Konalo se

V minulých měsících jsme měli to potěšení se s Vámi setkat na těchto seminářích, školeních a jiných společenských událostech, které jsme pro Vás připravili nebo se jich stejně tak jako Vy pouze účastnili. Věříme, že to byl pro Vás příjemně a efektivně strávený čas a že nás svoji návštěvou opět poctíte i na příštích akcích.  Děkujeme!

Společnost Marbes consulting pro Vás uspořádala odborný seminář PROXIO DAY, který se uskutečnil dne 3. 10. 2017 v Průhonicích. Partnery semináře byly společnosti MENZO a NETIA, kterým tímto ještě jednou děkujeme. 

V průběhu semináře jste měli možnost si vyslechnout odborné prezentace zaměřené na GDPR, Informační bezpečnost, Rizika pod kontrolou, Otevřený úřad - EIDAS, Rozhraní na spisovou službu, Žádosti o zábory, Evidence a správa hrobových míst, NAV 2017, POLIXIS, ad. Dozvěděli jste se o našich novinkách, které pro Vás připravujeme, a také jste měli možnost projednat Vaše individuální potřeby s našimi odbornými konzultanty, kteří Vám byli po celou dobu semináře k dispozici.

Po ukončení odborné části semináře jste měli možnost si zazávodit na Segway vozítkách a vyhrát zajímavé ceny. Hlavní cenou byl iPad, který do soutěže věnoval partner konference společnost MENZO.   

Všem zúčastněným děkujeme a výherci gratulujeme!

Věříme, že jste si semináři užili a již nyní se těšíme s Vámi na viděnou na další společné akci.

Fota ze semináře si můžete prohlédnout na našem facebooku

Děkujeme za Vaši účast!

 

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

PROXIO DAY 2017

 

V minulém roce společnost Marbes consulting pro Vás uspořádala odborný seminář PROXIO DAY dne 8. 11. 2016 v Průhonicích. Partnery semináře byly společnosti Corpus Solutions, Czech Grid Group a Správa informačních technologií města Plzně (SIT MP), kterým tímto ještě jednou děkujeme. 

V průběhu semináře jste měli možnost si vyslechnout odborné prezentace zaměřené na Otevřený úřad - EIDAS, Registr smluv, Registr přestupků, Mobilní aplikace ověřování přestupků, Žádosti o zábory, Parkovací oprávnění, Záměry, Volby, Silniční hospodářství z pohledu vnitřku úřadu, Správní agendu, informační systém pro městskou policii POLIXIS, vzdělávací portál ELOGIO, Kybernetickou bezpečnost, Leadership a v neposlední řadě také na MAPIIO, integrační platformu pro prezentaci agendových a provozních dat úřadu v mapových podkladech. Dozvěděli jste se vše o našich novinkách, které pro Vás připravujeme, a také jste měli možnost projednat Vaše individuální potřeby s našimi odbornými konzultanty, kteří Vám byli po celou dobu semináře k dispozici.

Po ukončení odborné části proběhla ukázka práce s drony, které do vzduchu dostali odborníci ze SIT MP a předvedli nám, co takový bezpilotní letoun ve vzduchu dokáže. 

Úplný závěr setkání již tradičně patřil losování cen. Všem výhercům gratulujeme!

Pevně věříme, že jste si seminář užili stejně jako my a již nyní se těšíme s Vámi na shledanou na další společné akci.

Fota ze semináře si můžete prohlédnout na našem facebooku

 

 

Ve dnech 20. – 21.9. v hotelu Benica Benešov jsme pro Vás připravili dvoudenní odborný seminář, který byl zaměřen na legislativní, metodickou a praktickou část práce uživatelů systému MS Dynamics NAV 2017. Akce byla určena jak zkušeným uživatelům, kterým posloužila pro seznámení s novinkami a doporučenými pracovními postupy, tak i nováčkům, kterým tento formát vzdělávací akce posloužil jako průvodce a inspirace pro jejich další práci.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se s Vámi na dalších akcích opět na viděnou!

 

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste přijali naše pozvání na Odborné školení Přestupků, které se uskutečnilo ve dnech 13. a 20. června v hotelu Alpin Avion v Praze. Školení bylo věnováno novému zákonu č. 250/2016 Sb., a jeho dopadům do aplikace PROXIO – AGENDIO, se zaměřením na praktickou část práce uživatelů a představení novinek v aplikaci.

Program školení byl následující:

 • Metodika postupu pro přechodné období
 • Vznik nových typů případů
 • Úprava stávajících průvodců pro zaevidování případu a vyřízení věci
 • Nové typy úkonů, typů dokumentů a šablon
 • diskuze

Děkujeme za vaši návštěvu a budeme se těšit s vámi opět na viděnou na dalších akcích.

 

Odborné dny - Přestupky

Marbes consulting se jako Stříbrný partner zúčastnil čtvrtého ročníku konference Rok informatiky, který se konal ve dnech 7. až 9. června 2017 ve Šternberku. Toto tradiční setkání všech, pro které je důležitá či zajímavá elektronizace veřejné správy, se uskutečnil pod záštitou Olomouckého kraje v čele s panem hejtmanem Ladislavem Okleštěkem. Odborná část konference probíhala v Městském kulturním zařízení Šternberk, kde v rámci jedné konference spolu diskutovali zástupci ministerstev, krajů, měst a obcí.

Za účast a podnětné diskuze vám děkuje obchodní tým Marbesu, který vám byl k dispozici k osobnímu jednání po celé tři dny konference. 

Těšíme se s vámi na další akci opět na shledanou!

Více na stránkách Egovernmentu.

  Rok informatiky 2017

Odborné dny na téma Správní delikty, které jsme pro vás uspořádali, byly zaměřeny na legislativní i praktickou část práce uživatelů řešení Správních deliktů v PROXIO. Stěžejní část programu tvořili praktické ukázky a doporučení vhodných postupů uživatelům v souladu s legislativou. Hlavním tématem letošního ročníku byl nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, další související právní předpisy a jejich aplikace do řešení PROXIO.

Děkujeme za vaši účast a těšíme se na dalších Odborných dnech s Vámi opět na shledanou! 

 

Správní delikty PROXIO

Připravili jsme pro vás oblíbené Odborné dny, které byly zaměřeny na legislativní, metodickou a praktickou část práce uživatelů v PROXIO a NAVISION. Aktuální téma Správa majetku bylo určeno především pro majetkáře spravující majetek v ENO, s vazbou na ekonomický systém Microsoft Dynamics NAV (dříve NAVISION). Stěžejní částí programu bylo doporučení vhodných postupů uživatelům v souladu s legislativou.

Akce byla určena jak zkušeným uživatelům, kteří se seznámili s novinkami a doporučenými pracovními postupy, tak i nováčkům, kterým tento formát vzdělávací akce posloužil jako průvodce a inspirace pro jejich další práci.

Děkujeme za vaši účast a na dalších Odborných dnech se s vámi těšíme opět na viděnou!

 

Marbes consulting se jako člen SPŘ (Společnost pro projektové řízení ČR) účastnil 17. až 18. května 2017 konference Projektový management ve Zlíně.
Konference projektový management 2017 je projekt realizovaný studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s profesionály z partnerských organizací.

Tématem 10. ročníku, které podtrhuje jubileum konference, byl číselný protiklad, evokující nejen IT projekty, ale i další komplikované situace, které se mohou v projektech projevit:

 • proaktivní členové týmu a ti, co se vezou (jedničky a nuly v projektovém týmu);
 • podařené i nepodařené startupy;
 • projekty s rozpočtem na rizika a projekty, které rizika ignorují;
 • projekty podporované i zatracované nebo zbytečné;
 • projekty jako zábava nebo projekty, kde se všichni nudí a nutí něco dělat;
 • projekty nadějné a projekty které krachují a proč?!;
 • projekty se skvělými produkty, které se zákazníkovi nakonec vůbec nelíbily;
 • a další a další možnosti…

Děkujeme za vaši návštěvu a těšíme se s vámi opět na shledanou!

 Konference Projektový management 2017

Zástupci naší společnosti nemohli chybět na odborné konferenci Celostátní setkání městské a obecní policie, která se uskutečnila dne 25. dubna 2017 v hotelu Voroněž v Brně. Konference byla určena pro představitele měst zodpovědných za problematiku prevence, zástupce obecních a městských policií i Policie ČR, koordinátory prevence, poskytovatele služeb v prevenci a další odborníky. 

Při setkání s našimi kolegy jste měli možnost se dozvědět více o našem certifikovaném řešení pro městské a obecní policie - POLIXIS. Pokud jste se konference nemohli zúčastnit, a chtěli byste s námi projednat možnosti řešení POLIXIS, domluvte si přímo schůzku s naším obchodním zástupcem.

O našich certifikacích jste měli možnost se dočíst již v článku „Získali jsme certifikace řešení ‚POLIXIS - mobilní část‘ pro městské a obecní policie“, který jsme publikovali dne 3. března 2017 na našich webových stránkách a sociálních sítích.

Děkujeme Vám za účast a těšíme se s Vámi na dalších akcích opět na viděnou!

  

Policie.png

Společnost Marbes consulting se tradičně účastnila konference Internet ve státní správě a samosprávě, která proběhla ve dnech 3. a 4. dubna 2017 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Jubilejní 20. ročník této renomované mezinárodní konference byl zaměřen na reformu veřejné správy, rozvoj egovernmentu a informatizaci společnosti.

Po oba dny Vám byl k dispozici náš obchodní tým Marbesu připravený odpovídat nejen na Vaše otázky k našim řešení (Otevřený úřadŽivotní prostředí, Identitní systém, aj.) a aplikacím (POLIXIS, HelpDesk, MAPIIO, aj.), ale také vnímat Vaše podněty a nápady k dalšímu rozvoji řešení PROXIO. 

Děkujeme za Vaši návštěvu stánku, inovativní nápady a podnětné diskuze.

Těšíme se s Vámi opět na viděnou na další akci! 

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

Více o konferenci se dozvíte na stránkách ISSS.

 

Marbes-stanek-ISSS-2016.jpg

Vedení společnosti Marbes consulting se zúčastnilo slavnostního vyhlášení výsledků soutěže eOSOBNOST eGOVERNMENTU 2017, které se uskutečnilo v nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1. Soutěž byla zaměřena na hledání osobností, které se nejvýrazněji zasloužily o rozvoj a popularizaci elektronizace veřejné správy v České republice. Jednalo se o ocenění osobností státní a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly k realizaci, posunu či propagaci elektronizace veřejné správy ČR v daném roce.

Zajímavostí bylo, že byli oceňováni pouze konkrétní osoby (nikoli projekty) z řad představitelů úřadu (hejtman, starosta, náměstek, radní...), informatiky (vedoucí odboru informatiky, zaměstnanec odboru informatiky), odborných referentů, pracovníků tiskového nebo propagačního odboru a dalších, kteří měli s realizací daného projektu elektronizace veřejné správy nějakou souvislost. Oceňován byl zejména jejich aktivní přístup k elektronizaci veřejné správy.  

Více informací na webových stránkách Egovernment.

 

eOSOBNOST-2016.jpg