Pomáháme plnit Vaše strategické cíle
v oblasti informačních systémů
Poskytujeme široké spektrum vzdělávacích
programů, eLearningových a odborných kurzů
Vyhovíme Vašim potřebám
v oblasti informačních systémů
Disponujeme zkušeným týmem analytiků,
konzultantů a programátorů

Konalo se

V minulých měsících jsme měli to potěšení se s Vámi setkat na těchto seminářích, školeních a jiných společenských událostech, které jsme pro Vás připravili nebo se jich stejně tak jako Vy pouze účastnili. Věříme, že to byl pro Vás příjemně a efektivně strávený čas a že nás svoji návštěvou opět poctíte i na příštích akcích.  Děkujeme!

Zástupci společnosti Marbes consulting se 14. února 2017 v Jihlavě zúčastnili semináře „Jak se tam dostaneme?“, kterým Magazín Egovernment již tradičně zahájil svou konferenční sezónu. Tématem konference byla „INICIATIVA 202020“. 

Pod tímto názvem se skrývá projekt, který představil v září 2016 premiérem ČR a má za cíl do konce roku 2020 posunout Českou republiku v rozvoji e-Governmentu mezi prvních dvacet států Evropy. Jestli projekt bude úspěšný, co bude potřeba pro to všechno udělat a jak se tento posun e-Governmentu projeví v běžném životě lidí a úřadů jsme se dozvěděli od samotných představitelů iniciativy 202020: Ing. Tomáše Prouzi, MBA (státní tajemník pro evropské záležitosti, koordinátor digitální agendy ČR), MUDr. Jiřího Běhounka (hejtman, Kraj Vysočina) a Mgr. Zdeňka Zajíčka (prezident, ICT Unie).

Těšíme se s Vámi na další akci opět na shledanou!

 

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

Více o semináři včetně programu se dozvíte na stránkách Egovernmentu.

 

Seminář-Jihlava-2017.jpg

V rámci zlatého partnerství jsme se zúčastnili konference "Setkání s krajskými informatiky", která se konala ve dnech 10. až 11. listopadu 2016 na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Toto tradiční setkání s informatiky, jako pracovní jednání nad aktuálními tématy, pro vás připravil Magazín Egovernment spolu se svými partnery.

Děkujeme za Vaši účast!

Fota z konference si můžete prohlédnout na našem Facebooku

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

Setkání krajských informatiků
Setkání krajských informatiků

Společnost Marbes consulting pro Vás uspořádala odborný seminář PROXIO DAY, který se uskutečnil dne 8. 11. 2016 v Průhonicích. Partnery semináře byly společnosti Corpus Solutions, Czech Grid Group a Správa informačních technologií města Plzně (SIT MP), kterým tímto ještě jednou děkujeme. 

V průběhu semináře jste měli možnost si vyslechnout odborné prezentace zaměřené na Otevřený úřad - EIDAS, Registr smluv, Registr přestupků, Mobilní aplikace ověřování přestupků, Žádosti o zábory, Parkovací oprávnění, Záměry, Volby, Silniční hospodářství z pohledu vnitřku úřadu, Správní agendu, informační systém pro městskou policii POLIXIS, vzdělávací portál ELOGIO, Kybernetickou bezpečnost, Leadership a v neposlední řadě také na MAPIIO, integrační platformu pro prezentaci agendových a provozních dat úřadu v mapových podkladech. Dozvěděli jste se vše o našich novinkách, které pro Vás připravujeme, a také jste měli možnost projednat Vaše individuální potřeby s našimi odbornými konzultanty, kteří Vám byli po celou dobu semináře k dispozici.

Po ukončení odborné části proběhla ukázka práce s drony, které do vzduchu dostali odborníci ze SIT MP a předvedli nám, co takový bezpilotní letoun ve vzduchu dokáže. 

Úplný závěr setkání již tradičně patřil losování cen. Všem výhercům gratulujeme!

Pevně věříme, že jste si seminář užili stejně jako my a již nyní se těšíme s Vámi na shledanou na další společné akci.

Fota ze semináře si můžete prohlédnout na našem Facebooku

Videoukázka letů s drony:

 

Děkujeme za Vaši účast!

 

Za tým Marbes

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

 

 

 
 

 

Marbes consulting se zúčastnil jako Partner pravidelné podzimní konference e-government 20:10 aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně, která se konala ve dnech 5. až 7. září 2016 v Mikulově.
Motto letošního ročníku byla "VIZE 20:20", tedy výhled na to co uděje do roku 2020.

V rámci konference jste si měli možnost vyslechnout zajímavé prezentace k tématu eIDAS, Kybernetická bezpečnost a Egovernment Cloud. Odborný program byl doplněn prohlídkou zámku Mikulov, společenským večerem jehož hlavním bodem byla již tradiční volba Miss Egovernment 2016 a tancem na zámeckém nádvoří s dj Martinem Hrdinkou.

Děkuji všem, kteří nám na konferenci věnovali svůj čas a těším se s vámi opět na shledanou na další společné akci.

 

Na další milá setkání s vámi se za tým Marbes těší

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

Marbes consulting se již tradičně jako Zlatý partner zúčastnil semináře Rok informatiky, který se letos konal ve dnech 1. až 3. června 2016 v Hotelu U Beránka v Náchodě.
V rámci konference jste měli možnost vyslechnout několik prezentací včetně té naší na téma "ELOGIO ANEB MODERNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ", kterou vám odprezentoval pan Marian Kudela (ředitel sekce Vzdělávání).

Kromě standardního denního programu konference jsme měli možnost v rámci prvního společenského večera navštívit vojenskou Tvrz Dobrošov, kde bylo připraveno pohoštění s možností prohlídky tohoto rozsáhlého podzemního komplexu. Prohlídka to byla vskutku nevšední.

Druhý společenský večer měl ale již slavnostní charakter, neboť zde byly vyhlášeny výsledky a předány ocenění soutěže "eOSOBNOST EGOVERNMENTU". Všem, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj elektronizace veřejné správy v ČR, tímto ještě jednou gratulujeme.

Díky všem, kteří se konference zúčastnili a těšíme se s vámi na shledanou na další společné akci.

Foto z konference si můžete prohlédnout na našem facebookovém profilu zde.

 

Na další milá setkání s vámi se za tým Marbes těší

Ing. David Vychron
Marketing manager
MARBES CONSULTING s. r. o.

Marbes consulting se jako člen SPŘ (Společnost pro projektové řízení ČR) účastnil 18. až 19. května 2016 konference Projektový management ve Zlíně.
Konference projektový management 2016 je projekt realizovaný studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s profesionály z partnerských organizací.

Devátý ročník konference, které se společnost Marbes consulting účastnila jako Partner, se tentokrát zaměřil na téma „MINULOST vs. BUDOUCNOST“.

V rámci konference jste si měli možnost poslechnout prezenetaci pana Mariana Kudeli, ředitele vzdělávacího centra Marbes consulting, na téma "eVzdělávání projektových manažerů aneb využijte moderní prostředky k řízení projektů".

Děkujeme za vaši účast a těšíme se s vámi zase příště na shledanou!

 

Foto z konference si můžete prohlédnout na našem facebookovém profilu zde.

 

Tradiční členská schůze a jarní celostátní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ), které se společnost Marbes consulting účastnil jako Partner, se v letošním roce  uskutečnila ve dnech 15. až 17. května 2016 v kongresových prostorách Sportovního centra Nymburk.

Odborný program konference byl zaměřen na aktuální i připravovanou legislativu, její aplikaci v praxi, zejména ve vztahu k problematice veřejného zadávání, registru smluv a jejich zveřejňování či registru přestupků.

Všem, kteří se akce zúčastnili a měli možnost s námi osobně mluvit, touto cestou ještě jednou děkujeme a těšíme se s vámi na další milá setkání.

 

 

Workshop "Zveřejňujeme na Portálu veřejné správy", který jsme pro Vás uspořádali dne 10.5.2016 v prostorách společnosti Microsoft je za námi.
Pevně věříme, že jste se dozvěděli vše potřebné a že se vám čas strávený s námi líbil. Děkujeme všem za účast a těšíme se s vámi zase brzy na shledanou!

Foto z workshopu si můžete prohlédnout na našem facebookovém profilu zde.

Vážení přátelé,
dne 28.4.2016 se na pobočce společnosti Marbes consulting v Praze uskutečnil Odborný seminář, kde byla představena nová řešení naší společnosti: MAPIIO, ELEKTRONICKÁ IDENTITA A SLUŽBY – eIDAS a USNESENÍ. Dále jste měli možnost získat nové informace o otevřených a připravovaných dotačních výzvách na podporu IT projektů ve veřejném sektoru. Velký prostor byl věnován také dotazům a možnosti individuálních konzultací po celou dobu trvání akce.

Lektoři:        Ing. Milan Reiniger, Ing. Tomáš Kašpar, Marian Kudela,

 

Děkujeme za vaší osobní účast na Odborném semináři a brzy opět na viděnou!

Za tým kolegů vás zdraví

Marian Kudela
Ředitel divize vzdělávání
MARBES CONSULTING s. r. o.

Marbes consulting se zúčastnil 2. ročníku odborné konference "Celostátní setkání městské a obecní policie", která se v letošním roce uskutečnila dne 27. 4. 2016 v hotelu Voroněž, Křižíkovského 47, Brno.

Hlavní témata:

• Přehled aktuálně připravované legislativy pro městskou a obecní policii
• Součinnost vztahů městské policie a Policie ČR z pohledu kraje
• Aktuální dopravně-právní problémy v kontextu činnosti Police ČR a MP v kraji
• Dotační programy
• Aktuální judikatura a její dopady na činnost obecních policií a trestně právní aspekty v činnosti městské policie
• Krizové řízení JMK
• Technologie usnadňující práci strážníků – ukázka z praxe
• Doprovodný program – ukázky zbraní, uniforem a dalšího vybavení