Czech English

Uskutečněné akce

V minulých měsících jsme měli to potěšení se s Vámi setkat na těchto seminářích, školeních a jiných společenských událostech, které jsme pro Vás připravili nebo se jich stejně tak jako Vy pouze účastnili. Věříme, že to byl pro Vás příjemně a efektivně stráveným čas a že nás svoji návštěvou opět poctíte i na příštích akcích.  Děkujeme!

Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS)
7. a 8. dubna 2014 se v Hradci Králové uskutečnil 17. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2014). Stánek naší společnosti jste mohli najít jako vždy v prvním patře kongresového centra Aldis, kde jsme pro Vás byli k dispozici...
Seminář STARTEGIE 2014+
První seminář v roce 2014, který pořádá magazín Egovernment, se uskutečnil 3. - 4. února 2014 v Jihlavě. Tento ročník setkání se odehrával v duchu nově začínajícího programového období strukturálních fondů, které slibuje poněkud jiný přístup. V před...
Egovernment 20:10 - V. ročník
Se zástupci naší společnosti jste se mohli setkat na semináři Egovernment 20:10, který se letos uskutečnil ve dnech 2. - 4. září 2013 v Mikulově. Děkujeme za vaše podnětné nápady při našich diskuzích a budeme se těšit s vámi zase brzy na viděnou....
Městský rok informatiky 2013 (13. - 14. června 2013, České Budějovice)
Letošní v pořadí již osmý ročník konference "Městský rok informatiky" je již minulostí. Proběhl 13. - 14. června 2013 v konferenčním centrum ArtIGY, Pražská 1247/24, České Budějovice. Naše společnost se konference zúčastnila jako zlatý partner, a tak...
Řešitelské setkání "Správní delikty" (pro stávající zákazníky IS PROXIO) (11.6.2013)
11.6.2013 jsme pro Vás uspořádali Řešitelské setkání, které bylo věnováno tématu "Správní delikty". Místem konání semináře byla naše pražská pobočka v PRAGUE GATE, Türkova 2319/5b, Praha 4 a provázely vás lektorky: Bc. Pavla Kotlánová, Ing. Zdeňka Li...
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (26. - 28.5., Chomutov)
26. - 28. května se v Chomutově uskutečnilo XXV. valné shromáždění a jarní celostátní seminář "Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR", na kterém jste měli možnost se setkat se zástupci naší společnosti, jak v průběhu konference, tak i na s...
Odborný seminář „Projektové řízení se zaměřením na veřejný sektor“ (10.5.2013)
Školení bylo věnováno tématice projektového řízení s přihlédnutím ke specifikům a potřebám veřejné správy a důrazem na klíčové procesní okruhy i poznatky z praxe. Nabídli jsme Vám naše dlouholeté zkušenosti v oblasti řízení projektů ve veřejné správě...
Odborný seminář „Ochrana zvířat proti týrání“ (30.4.2013)
Seminář byl věnován zejména aktuální problematice ochrany zvířat proti týrání. Novela zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání je účinná od 1.1.2013. Seminář byl zaměřen zejména na výklad tohoto nového zákona, souvisejících právních před...
Metodický den „Sociálně právní ochrana dětí“ – nový zákon (23.4.2013)
23.4.2013 jsme pro Vás uspořádali "Metodický den", který byl věnován tématu Sociálně-právní ochrany dětí a to zejména změnám legislativy, které obsahuje nový zákon. Novela zákona o sociálně-právně ochraně dětí zavádí pravidla pro činnost zaměstnanců...
Odborný seminář „Stížnosti, Petice a Poskytování informací“ (16.4.2013)
16.4. jsme pro Vás připravili seminář jehož obsahem byly nejen legislativní, ale i praktické záležitosti a zkušenosti s vedením agend stížností, petic a poskytování informací (agenda Stížností dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000...